YÜK TAŞIMACILIĞINA KDV TEVKİFATI

26.02.2021
13.418
YÜK TAŞIMACILIĞINA KDV TEVKİFATI


 16.02.2021 tarih 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:35) ile; “Mükellef Ve Vergi Sorumlusu” başlıklı (I/C.) bölümünde yer alan “2.1.3.2.11.” alt bölümü başlığı “Taşımacılık Hizmetleri” olarak değiştirilmek suretiyle , 5/10 oranında tevkifat uygulanmakta olan servis taşımacılığı hizmetlerinin yanı sıra, 01.03.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere,  “Kara Yolu İle Yük Taşımacılığı” hizmetleri de 2/10 oranında KDV tevkifatı uygulaması kapsamına alınmıştır.


01.03.2021 tarihinde uygulamaya geçecek Yük taşımacılığında 2/10 oranındaki KDV tevkifat uygulaması hakkında detaylar iletilmiştir, bu bağlamda kontrol için özmal araç listenizi de paylaşmanızı rica ederim.

Sıkça Sorulanlar
2.1.3.2.11 Kanun Maddesi Nedir?

2.1.3.2.11. Taşımacılık Hizmetleri
2.1.3.2.11.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı
Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanların, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.11.2.) bölümü kapsamındaki yük taşımacılığı hizmeti alımlarında (2/10), servis taşımacılığı hizmeti alımlarında ise (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

2.1.3.2.11.2. Kapsam
Bu bölüm kapsamına, personel, öğrenci, müşteri ve benzerlerinin belirli bir güzergah dahilinde taşınması amacıyla ihdas ettikleri servis hizmetlerine ilişkin olarak yaptıkları taşımacılık hizmeti alımları ile karayoluyla yapılan yük taşımacılığı hizmeti alımları (kargo işletmeciliği yetki belgesi sahibi mükellefler tarafından yapılan kargo taşıma işleri hariç) girmektedir.
Söz konusu hizmetlerin, tahsis edilmiş özel plakalı araçlar ile yapılıp yapılmaması, ilgili birimlerden taşımacılıkla ilgili zorunlu belge ve sertifikaların alınıp alınmaması veya taşıma işinde kullanılan aracın özmal ya da sözleşmeli taşıt olup olmaması tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesisine engel değildir.
Servis hizmetinin, personel veya öğrencilerin (veya velilerin) kendi aralarında anlaşmak suretiyle doğrudan taşımacı ile sözleşme yapılması/anlaşılması suretiyle sağlanması halinde, esas olarak hizmete ait faturaların servis hizmetinden yararlanan personel, öğrenci (veya velisi) adına düzenlenmesi gerektiğinden, tevkifat uygulanmaz. Ancak, faturanın tevkifat yapmakla sorumlu tutulanlar adına düzenlenmesi halinde tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesis edilir.
Taşımacılık hizmetini yüklenen bir firmanın, bu işi bizzat ifa etmeyip bir başka firmaya devretmesi durumunda, taşımacılık hizmetini alan tarafından bu kapsamda tevkifat yapılmaz. Ancak taşımacılık hizmetini yüklenen firma tarafından, taşımacılık hizmetini fiilen ifa eden firmadan alınan hizmet için KDV tevkifatı uygulanır.”

* Her bir işlemin KDV dahil bedeli 2.000 TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmaz.

* Taşımacılık hizmetini yüklenen bir firmanın, bu işi bizzat ifa etmeyip bir başka firmaya devretmesi durumunda ( TİO Yetki Belgesi kapsamında alt yüklenici kullanılması) , taşımacılık hizmetini alan tarafından bu kapsamda hizmet verdiği müşterilerine tevkifat yapılmaz.

TİO belgesine (Tasıma İşleri Organizatörlüğü Belgesi) sahip firmalar (alt yükleniciler) açısından direkt taşımayı yapan Nakliyeci’den  fatura alınacak ise tevkifatlı fatura alacaklardır.  Özmalı ile taşıma yapılan alıcılardan alınan tefkifatı- KDV’yi  2 –No’lu KDV beyannamesinde beyan edip ödeyecektir.

Örnek : 2000 TL tutarında taşıma işini bizzat yapan ( kendi aracıyla) bir nakliyeciden fatura alındığı düşünüldüğünde,

                Nakliye bedeli   2000 TL

                %18 KDV                360  TL

                2/10 Tevk.  (-)        72 TL

                Toplam                2.228 TL  Nakliyeciye ödenecek toplam tutar.

Buradaki %18 KDV 270 TL KDV  İndirilecek KDV hesabına alınıp , 54 TL  Tevkifat  Nakliyeciye ödenmeyip ilgili dönemde 2 no KDV beyannamesi ile ödemesi yapılacaktır. Ancak bu nakliye işlemi Müşteriye(Uğur’a)  fatura edilirken KDV tevkifatı yapılmayacaktır.

Sonuç olarak firmamız ’a fatura kesen tedarikçi (firmanız) hizmeti bir başka nakliyeciden alıyor ise faturasında KDV tevkifatı uygulamayacaktır.

Yetki Belgesi (TİO) vasıtası ile alt yüklenici kullanma durumu olması nedeni ile ilgili işlemde tevkifattan muaf olunması durumunda faturada aşağıdaki gibi bir ibarenin olması gerekmektedir.

[php_everywhere]
Sıkça Sorulanlar
Yük Taşımacılığında Kdv Tevkifatı Kimler İçin Geçerlidir?

KDV tevkifatını, bütün KDV mükellefleri ve KDV mükellefi olmayan banka,
kamu kurumu gibi bütün belirlenmiş alıcılar yapacaktır.

Yük Taşımacılığında Kdv Tevkifatı Nasıl Hesaplanır?

KDV tevkifatı, yük taşımacılığı hizmeti alımlarında 2/10 (%18’lik KDV nin
3,6’sı),
servis taşımacılığı hizmeti alımlarında ise 5/10 (%18’lik KDV nin 9’u)
oranında uygulanacaktır.

Yük Taşımacılığında Kdv Tevkifatı Fiyat Sınırı Nedir?

Her bir işlemin KDV dahil bedeli 2.000 TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan
KDV tevkifata tabi tutulmaz. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı
üzerinden tevkifat yapılır. Tespit edilen tutarı aşan işlemlerde KDV tevkifatı
zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel parçalara ayrılamaz, aynı işleme
ait bedellerin toplamı dikkate alınarak bu sınırın aşılması halinde tevkifat
yapılır. Tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla, birden fazla fatura
düzenlenmek suretiyle bedelin parçalara bölündüğünün tespiti halinde vergi
dairelerince, bütünlük arzettiği anlaşılan alımların toplamının yukarıda
belirtilen sınırı aşıp aşmadığına bakılarak gerekli işlemler yapılır

Yük Taşımacılığı Yapan Firmalar Arasında Kdv Tevkifatı Nasıl Oluyor?

Taşımacılık hizmetini yüklenen bir firmanın, bu işi bizzat ifa etmeyip bir başka
firmaya devretmesi durumunda, taşımacılık hizmetini alan tarafından bu
kapsamda tevkifat yapılmaz. Ancak taşımacılık hizmetini yüklenen firma
tarafından, taşımacılık hizmetini fiilen ifa eden firmadan alınan hizmet için
KDV tevkifatı uygulanır

Bize Sorabilirsiniz
Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
MRS. Tuğba
MRS. Tuğba
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Fiyatlarımız ve hizmetlerimiz için bilgi almak için WhatsApp'dan bize yazabilirsiniz.